Dodatak za smeštaj i putovanje (Heim- und Fahrtkostenbeihilfe)

ŠTA

Dodatak za učenike koji se sele iz drugog mesta kako bi studirali jer njihova oblast studija se ne nudi u blizini i/ili u mestu gde žive, što im onemogućava da se nakon predavanja vraćaju u svoje mesto stalnog boravka. Iznos će se računati u skladu sa prihodima roditelja i učenika (ako je primenljivo). Dodatak za putovanje je 105 evra i dodeljuje se samo učenicima kojima je odobren dodatak za smeštaj.

KO

Učenici:

  • Politehničke škole
  • Šumarske ili poljoprivredne škole
  • Učenici koji su bar 9. razred
  • Učenici iz država članica EEP/EU.
  • Učenici koji imaju priznat status izbeglice.
  • Učenici iz trećih zemalja ili bez države, ali roditelji imaju adresu prebivališta i rade u Austriji bar 5 godina

KAKO

Obrazovna institucija nudi informacije i spisak potrebnih dokumenata.

KADA

Prijave se moraju dostaviti pre 31. decembra tekuće školske godine.

DOBRO JE ZNATI

Studenti bi trebalo da imaju socijalnu potrebu (socijalna potreba se utvrđuje u skladu sa prihodom porodice, statusom porodice i brojem članova porodice).

GDE

Studenti univerziteta ili univerziteta primenjenih nauka treba da se obrate lokalnoj kancelariji Ministarstva obrazovanja  (na nemačkom): www.stipendium.at/stipendienstellen.

Studenti poljoprivrednih i šumarsko-tehničkih koledža: Kancelarija državnog guvernera (Büro des Landeshauptmann) (na nemačkom): www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/behoerdenbundeslaender