Finalni ispiti

ŠTA

Većina obrazovnih centara ima finalni ispit (teorijski i/ili praktični) kojim se pokazuje da je učenik stekao neophodno znanje tokom srednjoškolskog obrazovanja. Da biste studirali u ustanovi za više obrazovanje (tercijarno obrazovanje) treba da položite jedan od 2 ispita:

  • Opšti prijemni ispit za više obrazovanje (Berufsreifeprüfung): Njega polažu učenici koji su uspešno završili stažersku obuku i VET škole. Omogućava upis u sve vrste viših škola. Ovaj ispit se sastoji iz četiri dela: nemačkog, matematike, modernog stranog jezika i oblasti specijalizacije koja se odnosi na inicijalno stručno obrazovanje. Pre polaganja ispita morate da se prijavite ustanovi za više obrazovanje. Priprema za ispit nije deo redovnog školskog programa ali se možete upisati na pripremnu nastavu.
  • Prijemni ispit za više obrazovanje (Studienberechtigungsprüfung): Sastoji se iz 5 ispita koji omogućavaju upis na univerzitet, univerzitet primenjenih nauka, posebne VET programe nakon završene srednje škole ili na univerzitet za obrazovanje nastavnika. Bar jedan od ovih ispita mora da se polaže u visokoškolskoj ustanovi čije se pohađanje planira. Ova ispit možete da polažete ako ste završili 12 godina škole, učenik ste stručne škole (najmanje 20 godina starosti) i državljanin ste države članice EEP ili treće države sa dugoročnom dozvolom boravka. Priprema za ispit nije deo redovnog školskog programa ali se možete upisati na pripremnu nastavu. (Vorbereitungslehrgänge).

DOBRO JE ZNATI

Uspešno polaganje ispita ne donosi bilo koju vrstu profesionalne kvalifikacije. Time se samo potvrđuje da je stečeno znanje neophodno za studiranje na višem nivou. Može se desiti da postoje dodatni prijemni ispiti u ustanovama za visko obrazovanje.