Finansijska podrška za učešće u školskim aktivnostima

ŠTA

Radi se o jednokatnoj podršci za socijalno osetljive učenike kako bi učestvovali u aktivnostima koje se organizuju u školi i traju duže od 4 dana (npr. razmena).

KO

  • Deca iz država članica EEP/EU
  • Deca s priznatim statusom izbeglice
  • Deca iz trećih zemalja ili bez država čiji roditelji imaju prijavljen boravak i rade u Austriji najmanje 5 godina.
  • Imaju socijalne potrebe (socijalna potreba se utvrđuje na osnovu porodičnog prihoda, porodičnog statusa i broja članova porodice).

KADA

Prijave se moraju dostaviti pre nego što školske aktivnosti započnu.

DOBRO JE ZNATI

Iznos podrške zavisi od situacije deteta i cene aktivnosti.

GDE

Više informacija može pronaći na veb stranici Državnog odbora za obrazovanje (Landesschulrat) (na nemačkom): www.landesschulrat.at/