Obrazovni programi za penzionere

ŠTA

U Austriji postoje različite organizacije koje nude obrazovne programe za penzionere. Neke od ovih obrazovnih programa organizuje država, što znači da su cene niže i da postoji ograničen broj mesta. Obrazovne programe takođe nude i privatne organizacije koje možda mogu tražiti da platite članarinu ili naknadu za obrazovni program.

 • Obrazovni programi za odrasle koje sufinansira država. Treba da platite učešće (na nemačkom):
  • Centri za obrazovanje odraslih in Burgenlandu (na nemačkom): www.vhs-burgenland.at.
  • Centri za obrazovanje odraslih u Koruškoj (na nemačkom): www.vhsktn.at.
  • Udruženje centara za obrazovanje odraslih Donje Austrije (na nemačkom): www.vhs-noe.at.
  • Udruženje centara za obrazovanje odraslih Gornje Austrije (na nemačkom): www.vhs-verband-ooe.at.
  • Centri za obrazovanje odraslih u Štajerskoj (na nemačkom): www.vhsstmk.at.
  • Centri za obrazovanje odraslih u Salcburgu (na nemačkom): www.volkshochschule.at.

KO

Ove obrazovne programe možete pohađati ako ste u penziji.

KAKO

Postupak upisa zavisi od organizacije koja nudi taj obrazovni program.