Opis školskog sistema

DOBRO JE ZNATI

U Austriji obrazovni sistem ne čini razliku između devojčica i dečaka, i svi učenici moraju imati pristup obrazovanju ako zadovoljavaju odgovorajuće uslove.