Opis školskog sistema

DOBRO JE ZNATI

U Austriji obrazovni sistem ne čini razliku između devojčica i dečaka. Svako dete mora pohađati školu najmanje do 15. godina.