Podrška za učenje maternjeg jezika

ŠTA

Postoji mogućnost da se organizuju vannastavni programi za učenike čiji maternji jezik nije nemački. Ovi kursevi jezika su namenjeni za usavršavanje njihovog maternjeg jezika na različitim nivoima (gramatika, pisanje).

KAKO

Predavanja se obično organizuju u školi uz pomoć školskog odbora. Školski odbor će sarađivati sa Državnim odborom za obrazovanje kako bi se oformile veće grupe učenika u oblasti koji su zainteresovani za pohađanje časova istog jezika. Kursevi jezika se održavaju tokom slobodnog vremena učenika (uključujući i subotu).

GDE

Više informacija možete dobiti od školskog odbora. Takođe se možete obratiti i Državnom odboru za obrazovanje (Landesschulrat) (na nemačkom): www.landesschulrat.at/