Prevoz do škole – smanjena cena za učenike i studente

ŠTA

Svaka federalna država ima različite subvencije za karte za učenike i studente.

KO

Učenici i studenti koji nisu napunili 24 godine i njihova porodica dobija porodični dodatak (za više informacija pogledajte odeljak „Državna i nedržavna finansijska socijalna pomoć”). U Austriji deca mogu sama koristiti javni prevoz od 7 godine.

KAKO

Škola (ili kompanija prevoznika) dostavlja obrazac koji treba da se popuni. Njega morate da predate kompaniji prevoznika. Svaka federalna država ima drugačije snižene cene karata za učenike. Postoji minimalna naknada od 19,60 evra po godini za dete kao lični doprinos u svim federalnim državama.

Možete se prijaviti za „podršku za prevoz“ ako ne postoji odgovarajući prevoz do škole a udaljenost od škole do kuće je prevelika (za pešačenje) ili je staza previše opasna.

KADA

Možete se prijaviti na početku školske godine.

DOBRO JE ZNATI

Osim subvencionisanih karata, svaka federalna država ima različite smanjene cene karata za učenike i studente. Ovde ih možete pronaći (na nemačkom):

www.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/lehre/Freifahrt___Fahrtenbeihilfe.html

To se takođe odnosi i na stažere.

GDE

Kompanije prevoznika u mestu boravka.