Prijem studenata iz država članica EU/EEP i Švajcarske

ŠTA

Prijem na univerzitet ili koledž omogućava studentima da steknu tercijarno obrazovanje na univerzitetima i koledžima.

KO

Završili ste 12 godina škole (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje) i uspešno ste položili prijemni ispit za više obrazovanje (ili ekvivalentni ispit u vašoj zemlji porekla).

KADA

Period upisa za zimski semestar se završava 5. septembra. Period upisa za letnji semestar se završava 5. februara. Univerzitetu nekad treba i do tri meseca da prođe kroz sve dokumente i donese odluku o upisu.

DOBRO JE ZNATI

Prijem je pod ingerencijom univerziteta i procedure se mogu razlikovati.

Ako želite da se prijavite na univerzitet za obrazovanje nastavnika morate da položite test o podobnosti. Postoje neke vrste studija koje imaju ograničenja u pogledu prijema. Svaki univerzitet donosi odluku na koji način da ograniči pristup, ali uglavnom postoji prijemni ispit koji mora da se položi nakon procesa prijavljivanja. Za studije umetnosti uvek mora da se položi ispit o podobnosti. Za studije koje se odnose na sportske nauke se zahteva dokaz o zdravstvenom stanju i dobroj fizičkoj formi.

Cena po semestru je uglavnom 19.20 evra. Ona može biti viša na univerzitetima primenjenih nauka i privatnim univerzitetima.

Koraci

KORAK 1: Treba da dostavite:

  • Pasoš ili fotokopiju pasoša
  • Ako je primenljivo: dokaz o položenom prijemnom ispitu za upis na univerzitet (nemaju sve zemlje ovu vrstu ispita)
  • Prijavni obrazac sa univerziteta
  • Diplomu/sertifikat o završenoj srednjoj školi
  • Ukoliko želite da studirate kako biste dobili diplomu master studija: dokaz o završenim osnovnim studijama/studija nakon koji se dobija diploma (original diplome ili originalni prepis evidencije o ECTS i ocenama)
  • Dokaz o znanju nemačkog jezika (ako je potrebno)

Treba da dostavite originalne dokumente. U slučaju da su originalni dokumenti izdati na jeziku koji nije nemački (neki univerziteti prihvataju dokumente na engleskom), morate da ih overite ili imate apsotil za njih (vidite odeljak „Dolazak i boravak” – „Overa dokumenata”). Oni takođe moraju da budu prevedeni na nemački od strane ovlašćenog tumača u Austriji (vidite odeljak „Dolazak i boravak” – „Sudski prevodi”).

KORAK 2: Nakon nekoliko nedelja ćete dobiti pismo o prijemu, odbijanju ili uslovnom prijemu (u ovom slučaju je moguće da niste dostavili jedan od dokumenata ili da morate da dokažete znanje jezika).

KORAK 3: Dostavite dokument koji nedostaje (ako je potrebno). Kada ste dostavili sve dokumente možete da odete na univerzitet i da se upišete. Moraćete da platite taksu za upis. Kada potvrde da ste platili sve takse, proces upisa će biti završen i moći ćete da krenete da se prijavljujete za predmete.

GDE

Morate da se obratite direktno univerzitetu na kom želite da studirate. Oni će vam dati sve neophodne informacije. Oni će vas takođe obavestiti o kursevima nemačkog i prijemnim ispitima koji moraju da se polože.