Prijem studenta iz trećih zemalja

ŠTA

Prijem na univerzitet ili koledž omogućava studentima da steknu tercijarno obrazovanje na univerzitetima i koledžima.

KO

Treba da ispunite sledeće uslove kako biste studirali u Austriji kao redovan student:

  • Mora da postoji slobodno mesto za odabranu vrstu studija.
  • Dokaz o opštim kvalifikacijama za upis na univerzitet uz svedočanstava iz srednje škole ili sertifikat o završenom obrazovanju nakon srednje škole u trajanju od najmanje 3 godine.
  • Ako je primenljivo: dokaz o položenom prijemnom ispitu za upis na univerzitet (nemaju sve zemlje ovu vrstu ispita)
  • Ispuniti specifične uslove: dokaz o položenim prijemnim ispitima/ispitima o podobnosti.
  • Ukoliko želite da studirate kako biste dobili diplomu master studija: dokaz o završenim osnovnim studijama/studija nakon kojih se dobija diploma (original diplome ili originalni prepis evidencije o ECTS i ocenama)
  • Dokaz o znanju nemačkog jezika (ako je potrebno)

KADA

Period upisa za zimski semestar se završava 1. septembra. Period upisa za letnji semestar se završava 1. februara. Univerzitetu nekad treba i do tri meseca da prođe kroz sve dokumente i donese odluku o upisu.

DOBRO JE ZNATI

Prijem je pod ingerencijom univerziteta i procedure se mogu razlikovati.

Ako želite da se prijavite na univerzitet za obrazovanje nastavnika morate da položite test o podobnosti. Postoje neke vrste studija koje imaju ograničenja u pogledu prijema. Svaki univerzitet donosi odluku na koji način da ograniči pristup, ali uglavnom postoji prijemni ispit koji mora da se položi nakon procesa prijavljivanja. Za studije umetnosti uvek mora da se položi ispit o podobnosti. Za studije koje se odnose na sportske nauke se zahteva dokaz o zdravstvenom staju i dobroj fizičkoj formi.

Cena po semestru iznosi 726,72 evra. Neke države imaju bilateralne sporazume sa Austrijom i troškovi se mogu delimično ili u celosti nadoknaditi u određenim slučajevima. Na odabranom univerzitetu se raspitajte o tome.

Koraci

KORAK 1: Treba da dostavite originalne dokumente. U slučaju da su originalni dokumenti izdati na jeziku koji nije nemački morate da ih overite ili imate apsotil za njih (vidite odeljak „Dolazak i boravak” – „Overa dokumenata”). Oni takođe moraju da budu prevedeni na nemački od strane ovlašćenog tumača u Austriji (vidite odeljak „Dolazak i boravak” – „Sudski prevodi”).

KORAK 2: Nakon nekoliko nedelja ćete dobiti pismo o prijemu, odbijanju ili uslovnom prijemu (u ovom slučaju je moguće da niste dostavili jedan od dokumenata ili da morate da dokažete znanje jezika).

KORAK 3: Kada ste dostavili sve dokumente možete da odete na univerzitet i da se upišete. Moraćete da platite taksu za upis. Kada potvrde da ste platili sve takse, proces upis će biti završen i moći ćete da krenete da se prijavljujete za predmete.

GDE

Morate da se obratite direktno univerzitetu na kom želite da studirate. Oni će vam dati sve neophodne informacije. Oni će vas takođe obavestiti o kursevima nemačkog i prijemnim ispitima koji moraju da se polože.