Prisustvovanje i odsustvovanje sa nastave

ŠTA

Na početku školske godine nastavnici (ili članovi odbora) i učenici postižu dogovor o kumunikaciji i ponašanju.

KO

Svi učenici uzrasta kada je škola obavezna (do 15 godina starosti).

KAKO

Započinjanje postupka od 5 koraka, ako se radi o 5 neopravdanih dana odsustva tokom jednog semestra, 30 neopravdanih sati odsustva tokom jednog semestra ili 3 uzastopna neopravdana dana odsustva. Nastavnik j je u obavezi da pokrene sledeće korake uz podršku članova odbora.

DOBRO JE ZNATI

Odsustvo se smatra neopravdanim ako učenik ne dostavi potvrdu od roditelja kojim on/ona potvrđuje da je upoznat/a sa odsustvom.

Koraci

KORAK 1: Sastanak sa učenikom i nastavnikom

KORAK 2: Nakon jednog meseca se organizuje drugi sastanak kako bi se procenila situacija. Ako nastavnik smatra da je to potrebno, može biti pozvan i savetnik ili psiholog.

KORAK 3: Nakon tri dodatna meseca (ako nema pozitivnog odgovora), nastavnik i školski odbor se sastaju sa učenikom i porodicom kako bi se dogovorili o sledećim koracima.

KORAK 4: Nakon 2 nedelje sastanak sa učenikom.

KORAK 5: Nakon mesec dana direktor/ka se sastaje sa učenikom kako bi procenio/la uspešnost preduzetih mera. U slučaju da mere nisu bile efikasne, direktor/ka mora da dostavi prigovor Okružnom administrativnom organu (Bezirksverwaltungsbehörde).