Sağlık Alanına İlişkin Online(çevrimiçi)-Kaynaklar

İlticacılara Yönelik Ceşitli İnformasyon Toplantıları

NE

Viyanada sağlık alanına yönelik farklı dillere çevrilmiş Info-Modülleri

NEREDE

(auf Arabisch, Dari, Deutsch, Englisch und Farsi) www.startVienna.at/de/asyl

Varış- Angekommen – Österreichisches Rotes Kreuz

NE

Avusturya‘ya ait kimi önemli konulara ilişkin informasyon broşürleri (İngilizce, Almanca, Arapça, Farsca): www.angekommen.online/health-for-me.html

Sağlık Bakanlığı Broşür Servisi-Broschürenservice des Gesundheitsministeriums

NE

Sağlık alanında çeşitli konulara ilişkin broşürleri internet indirebilirsiniz. Kimi broşürlerde farklı dillere çevrilmiş durumda.

NEREDE

(Almanca) www.bmgf.gv.at/home/Service/Broschueren/