Sistem srednjoškolskog obrazovanja u Austriji

ŠTA

Sistem srednjoškolskog obrazovanja u Austriji je podeljen na dva nivoa: niži nivo (obavezni) i viši nivo (obrazovanje nakon obaveznog).

Niži nivo:

Od 2018. godine će postojati dve različite vrste srednjoškolskog obrazovanja za decu koja su uspešno završila osnovnu školu.

 • Nove srednje škole (Neue Mittelschule – NMS): nove obavezne srednje škole za decu od 10 do 14 godina starosti (od 5 do 9 razreda). Prosečan broj učenika po odeljenju je 25. Postoji 4 oblasti učenja: jezici i društvena; prirodno-matematička; ekonomska i muzička. Učenici dobijaju opšte obrazovanje u svim oblastima pre nego što odaberu glavno usmerenje u 7. razredu.
 • Akademska srednja škola (Allgemeinbildende Höhere Schule – AHS): produženo opšte obrazovanje. Ovde se učenicima omogućava da steknu osnovne kvalifikacije za upis na fakultet i solidnu osnovu za specijalizovanu obuku i obrazovanje. Ona traje osam godina i podeljena je u dva perioda: niži nivo (od 5 do 8. razreda, obavezno obrazovanje) i viši nivo (od 9 do 12. razreda, obrazovanje po završenom obaveznom obrazovanju). Učenici koji žele da pohađaju ovu školu moraju da imaju „vrlo dobru“ ili „dobru“ ocenu iz nemačkog jezika, čitanja i matematike osnovnoj školi.
 • Viši nivo:

a) Godina pre stručnog obrazovanja + integrativno stručno usavršavanje (Berufsvorbereitungsjahr + Integrative Berufsausbildung)

  • ŠTA: Nudi sve vrste stručnog usavršavanja:
   • Integrisano stručno usavršavanje kao prošireno stažiranje (produžetak za godinu dana, ili u izuzetnim slučajevima za dve godine)
   • Integrisano stručno usavršavanje u okviru kog se stiču kvalifikacije da se stupi na tržište rada. Traje od godinu dana do tri godine.
  • KO: Predmeti su osmišljeni kako bi se pomoglo mladim ljudima koji su izloženi riziku od isključivana sa tržišta rada (npr. mladi sa posebni obrazovnim potrebama ili mladi koji nisu završili niži nivo srednjoškolskog obrazovanja)

b) Škola koja prethodi stručnom usavršavanju– PVS (Polytechnische Schule)

  • ŠTA: Kombinacija opšteg obrazovanja i kurseva u specijalizovanim oblastima. Cilj je da se omogući osnovno profesionalno znanje i veštine studentima kako bi mogli da stažiraju ili da se premeste u srednju školu.
  • KO: Studenti koji su završili osam razreda nižeg nivoa srednjoškolskog obrazovanja.

c) Kombinovana stručna škola i stažiranje – dualno obrazovanje (Berufsschule und Lehre – duale Ausbildung)

  • ŠTA: Stručno usavršavanje traje od 2 do 4 godine. Stažeri provode oko 20% svog staža u školi gde stiču teorijsko znanje neophodno za njihovu profesiju i 80% u kompaniji gde prolaze praktičnu obuku. Postoji preko 200 prepoznatih zanata koji se mogu naučiti putem stažiranja u različitim kategorijama.
  • KO: Za mlade ljude koji su uspešno završili 9. razred. Stažiranje se može odraditi nakon završetka nižeg ili višeg nivoa srednjoškolskog obrazovanja.

d) Škola za srednje stručno obrazovanje (Berufsbildende mittlere Schule – BMS)

  • ŠTA: Nudi kvalifikacije i različitim oblastima.
   • Programi u trajanju od 1 do 2 godine: delimično stručno usavršavanje.
   • Programi u trajanju od 3 do 4 godine: kompletan program stručnog usavršavanja.
  • KO: Kandidati koji su s uspehom završili niži nivo srednjoškolskog obrazovanja u Novoj srednjoj školi ili Akademskoj srednjoj školi.

e) Škola za više stručno obrazovanje (Berufsbildende höhere schule – BHS)

  • ŠTA: Program koji traje pet godina i pruža viši nivo stručnog obrazovanja u različitim oblastima, kao što su tehničke profesije, komercijalne profesije i zanati, biznis, moda, turizam, socijalne usluge, poljoprivreda i zdravstvo.
  • KO: Učenici koji su uspešno završili niži nivo srednjoškolskog obrazovanja u Novoj srednjoj školi ili Akademskoj srednjoj školi. Učenici koji su završili 9. razred u školi koja prethodi stručnom usavršavanju (Polytechnische Schule).

f) Akademska srednja škola viši nivo (Allgemein bildende höhere Schule – AHS)

  • ŠTA: Viši nivo AHS se sastoji od četvorogodišnjeg obrazovanja i završava se diplomom više srednje škole. Postoje 3 različita usmerenja: opšte, prirodno-matematičko i ekonomsko.
  • KO: Radi se o prelazu iz Nove srednje škole (Neue Mittelschule) nakon 8. razreda u 9. godinu Akademske srednje škole. Uslov za upis je završen 8. razred sa ocenama „veoma dobar“ ili „dobar“ iz nemačkoj jezika i matematike).

g) Škola za medicinske tehničare (Gesundheits- und Krankepflegeschule)

  • ŠTA: Program u trajanju od tri godine. Nedavno je prošla reformu i od 2024. godine će biti jedina koja nudi obuku za pomoćne sestre. Do tada oni nude negu od strane medicinskih sestara. Od 2024. godine će se nega medicinskih sestara učiti na Univerzitetu za primenjene nauke.
  • KO: Kandidati moraju da imaju završenih 10 godina opšteg obrazovanja i da polože prijemni ispit i prođu razgovor.

h) Stručno obrazovanje i obuka za medicinske radnike (Ausbildungen für Gesundheitsberufe)

  • ŠTA: Obrazovanje i obuka za medicinske radnike obuhvataju veliki broj različitih profesija koje se odnose za zdravstvenu zaštitu i medicinu. Neke od škola i obrazovnih programa i programa obuke u ovoj oblasti su organizovani u okviru ili u saradnji sa bolnicama. To obuhvata programe usavršavanja koje nude škole, kao dodatak programima za obrazovanje medicinskog asistenta.
  • KO: Kandidati koji su uspešno završili 9. razred nižeg nivoa srednjoškolskog obrazovanja. Oni moraju da dostave potvrdu o mentalnom i fizičkom zdravlju i da prođu razgovor u obrazovnoj ustanovi. U nekim slučajevima je obavezno polaganje prijemnog ispita. Kandidati moraju imati najmanje 17 godina.

DOBRO JE ZNATI

Više informacija o sistemu srednjoškolskog obrazovanja (na engleskom i nemačkom) možete pronaći na: www.bildungssystem.at.

Od avgusta 2017. godine program „Obrazovanje do 18. godine” se sprovodi u Austriji. Ciljna grupa su mladi ljudi ispod 18 godina starosti koji su završili obavezno srednjoškolsko obrazovanje, ali su odlučili da ne nastave studije. Cilj programa je da se pomogne mladima koji ne žele da studiraju kako bi imali profesionalnu karijeru, kroz saradnju između državnih uprava, opština i porodica.