Školski praznici

ŠTA

Školski praznici se razlikuju u zavisnosti od federalne države.

 • Zimski raspust: jedna nedelja u februaru. Tačni datumi zavise od federalne države.
 • 19. mart: Svetac zaštitnik u Koruškoj, Štajerskoj, Tirolu i Forarlbergu
 • Uskršnji praznici: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • 1. maj: Državni praznik
 • 4. maj: Svetac zaštitnik u Gornjoj Austriji
 • Vaznesenje Hristovo: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Pentekostalni praznici: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Telo Hristovo: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Letnji raspust: obično počinje prve nedelje jula i traje do prve nedelje septembra. Tačni datumi zavise od federalne države
 • 10. oktobar: Državni referendum u Koruškoj
 • 24. septembar: Svetac zaštitnik Salcburga
 • 26. oktobar: Državni praznik
 • 1. i 2. novembar: Svi sveti
 • 11. novembar: Svetac zaštitnik Burgenlanda
 • 15. novembar: Svetac zaštitnik u Donjoj Austriji i Beču.
 • 8. decembar: Bezgrešno začeće
 • Božićni praznici. Između 24. decembra i 6. januara

Više informacija (na nemačkom) možete pronaći na: www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/11/Seite.17602001.html