Spisak onlajn resursa u vezi sa zdravljem

Informacioni događaji za izbeglice

ŠTA

Informativni moduli u Beču u vezi sa zdravljem na različitim jezicima.

GDE

(na arapskom, dari, farsi, engleskom i nemačkom) www.startVienna.at/de/asyl

Angekommen – Crveni krst Austrija

ŠTA

Brošura sa važnim informacijama o Austriji (na engleskom, nemačkom, arapskom i farsi): www.angekommen.online/health-for-me.html

Brošure Ministarstva zdravlja

ŠTA

Možete preuzeti sa interneta brošure koje nude informacije o različitim temama koje se tiču zdravlja. Neke od brošura su prevedene na različite jezike

GDE

(na nemačkom) www.bmgf.gv.at/home/Service/Broschueren/