Stažiranje (Lehrstelle)

ŠTA

Stažiranje je sistem koji kombinuje obuku na radnom mestu (80% ukupnog vremena) sa časovima teorije (20% ukupnog vremena). Može da traje od dve do četiri godine. Na kraju stažiranja možete da radite kao kvalifikovani radnik u svojoj profesiji.

KO

Svaka osoba, nezavisno od pola, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije i vere, koja je završila višu osnovnu školu (odgovarajući austrijskom obrazovnom sistemu). U Austriji učenici završavaju osnovno školovanje u dobi od 15 godina.

KAKO

Vi možete samo tražiti mesto gde ćete stažirati ili zaključiti ugovor sa nekom kompanijom. Mesto za stažiranje takođe možete pronaći putem Državne službe za zapošljavanje (Arbeitsmarkt – AMS) ili berze poslova za stažiranje. Postoje različiti vidovi podrške za stažere:

  • Porodični dodatak (Familienbeihilfe): Kao opšte pravilo (ako su ispunjeni uslovi) porodični dodatak se daje porodicama sa maloletnom decom. Ova podrška se može produžiti ako je osoba koja stažira mlađa od 24 godine i prolazi stručno usavršavanje. Više informacija o kancelarijama Ministarstva finansija u vašem mestu boravka (na nemačkom) možete pronaći na: service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden/.
  • Podrška za putovanje (Freifahrt und Fahrtenbeihilfe): Ako osoba koja stažira živi bar 2 km od mesta obuke, on/ona se može prijaviti za podršku za putovanje ako putuje svojim vozilom. Uslov je da osoba koja stažira prima porodični dodatak. Ministarstvo za porodicu i omladinu (Bundesministerium für Familien und Jugend) je nadležni organ: Untere Donaustraße 13-15, 1020 Beč. Tel: +43-1/71100-0. Email: office@bmfj.gv.at.
  • Podrška za učenje (LEHRE.FÖRDERN): Pripremni časovi za finalne ispite se plaćaju do 250 evra. Austrijska ekonomska komora (Wirtschaftskammer) (na nemačkom): www.wko.at.
  • Podrška za stažiranje: Pored gore pomenute podrške, svaka državna vlada (Amt der Landesregierung) nudi različite vrste podrške za osobe koje stažiraju.

 

DOBRO JE ZNATI

Nakon dobijanja sertifikata vi ste kvalifikovani da radite u toj profesiji ili možete da nastavite studije na univerzitetu ili univerzitetu primenjenih nauka. Dok ste na stažu dobijate nižu platu koja je određena za stažere i koja se povećava svake godine. Postoje posebni programi stažiranja koje podržava austrijska vlada za mlade tražioce azila, posebno u sektoru hotelijerstva i kulinarstva.

GDE

Berza poslova za stažiranje u okviru Državne službe za zapošljavanje (Arbeitsmarktservice –AMS). Više informacija na veb stranicama AMS i veb stranici Centra za stručno informisanje u okviru AMS (na nemačkom): www.ams.at/lehrstellen/ i www.berufslexikon.at/index.php?from=/le_start.php