Stipendije i grantovi

DOBRO JE ZNATI

Više informacija možete pronaći ovde (na nemačkom): www.stipendium.at/ ili www.studienbeginn.at.

Studentski dodaci (Schülerbeihilfe)

ŠTA

Ekonomska podrška koja se daje studentima i učenicima. Iznos će se obračunavati na osnovu zarade roditelja i studenta (ako je primenljivo). Prijave se moraju dostaviti do 31. decembra tekuće školske godine. Za dodatak se možete prijaviti ako ste:

  • Učenik bar 10. razreda i dalje
  • Učenik iz zemlje članice EEP
  • Učenik s priznatim statusom izbeglice
  • Učenik iz trećih zemalja ili bez države, ali roditelji imaju adresu prebivališta i rade u Austriji bar 5 godina
  • Smatra se da porodica ima socijalnu potrebu (socijalna potreba se utvrđuje na osnovu prihoda porodice, porodičnog statusa i broja članova porodice).
GDE

Studenti univerziteta ili univerziteta primenjenih nauka treba da se obrate lokalnoj kancelariji Ministarstva obrazovanja  (na nemačkom): www.stipendium.at/stipendienstellen.

Studenti poljoprivrednih i šumarsko-tehničkih koledža: Kancelarija državnog guvernera (Büro des Landeshauptmann) (na nemačkom): www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/behoerdenbundeslaender .

Poseban dodatak za učenike (Besondere Schulbeihilfe)

ŠTA

Ekonomski dodatak za učenike koji treba da maturiraju u srednjoj školi za profesionalne delatnosti. Iznos će se obračunavati na osnovu zarade roditelja i učenika (ako je primenljivo). Prijave se moraju dostaviti do 31. decembra tekuće školske godine. Za dodatak se možete prijaviti ako ste:

  • Punoletni učenik koji radi i upisani ste u specijalizovane škole (Schule für Berufstätige)
  • Očekujete završetak finalnih ispita u roku od 6 meseci.
  • Radite najmanje godinu dana pre početka škole
  • Dokaz o neplaćenom odsustvu ili prestanku rada kako biste se pripremili za završni ispit
GDE

Studenti univerziteta ili univerziteta primenjenih nauka treba da se obrate lokalnoj kancelariji Ministarstva obrazovanja  (na nemačkom): www.stipendium.at/stipendienstellen.

Studenti poljoprivrednih i šumarsko-tehničkih koledža: Kancelarija državnog guvernera (Büro des Landeshauptmann) (na nemačkom): www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/behoerdenbundeslaender

Grantovi koje dodeljuju privatne fondacije i naučne i kulturne institucije

ŠTA

U Austriji postoji veliki broj grantova i stipendija koje su na raspolaganju različitim grupama studenata. Neki grantovi pokrivaju školarinu, a neki troškove života. Postoje različiti uslovi koji se moraju ispuniti za svaki od grantova.

GDE

Više informacija o grantovima i institucijama u Austriji možete pronaći koristeći sveobuhvatni pretraživač na internetu na veb stranici OEAD.at (na engleskom i nemačkom): www.grants.at/to_the_database/EN/