Stručne kvalifikacije

ŠTA

Profesionalne kvalifikacije vam mogu biti priznate tako što ćete dokazati da imate prethodno profesionalno iskustvo u vašoj zemlji porekla. Ova provera i dalje mora da bude regulisana od strane nadležnih organa u Austriji i do sada su oni koristili postupak „validacije“ (Validierung). Uslovi se razlikuju u zavisnosti od nadležne kancelarije vaše zemlje porekla i federalne države u kojoj biste želeli da se bavite ovom profesionalnom delatnošću. Uopšteno govoreći, nadležna kancelarija će vas obavestiti koje dokumente treba da dostavite kako biste stekli kvalifikaciju. Ministarstvo za nauku, istraživanje i ekonomiju ima kancelarije koje nude besplatno savetovanje u svim federalnim državama. Više informacija o regulisanim profesijama u Austriji možete pronaći u odeljku „Rad-zaposlenje-regulisane profesije ”.

GDE

Kancelarija za savetovanje o priznavanju profesija (na arapskom, bosanskom, hrvatskom, engleskom, farsi, nemačkom, srpskom i turskom): www.berufsanerkennung.at/en/advice/