Subvencionisani obroci

ŠTA

Ne postoje opšta pravila o subvencionisanim obrocima. To zavisi od federalne države, opštine ili lokalne uprave ustanove. Više informacija možete dobiti u obrazovnoj ustanovi koju dete pohađa.