Subvencionisani obroci

ŠTA

Ne postoje opšta pravila o subvencionisanim obrocima. To zavisi od federalne države, opštine ili lokalne uprave ustanove. Za više informacija se obratite dečijoj obrazovnoj ustanovi.