Univerzitetski raspusti

ŠTA

Univerziteti su autonomne ustanove i same određuju slobodne dane i raspuste.

 • Februar: Pauza između semestara samo za univerzitete
 • Uskršnji praznici: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • 1. maj: Državni praznik
 • Vaznesenje Hristovo: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Pentekostalni praznici: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Telo Hristovo: razlikuje se svake godine u skladu sa lunarnim kalendarom
 • Jul i avgust: raspust za univerzitete primenjenih nauka
 • Jul, avgust i septembar za univerzitete i univerzitete za obrazovanje nastavnika
 • 1. i 2. novembar: Svi sveti
 • 8. decembar: Bezgrešno začeće
 • Božićni praznici. Između 24. decembra i 6. januara