Podrška na lokalom jeziku kao drugom jeziku

ŠTA

Učenici kojima nemački nije maternji jezik se uglavnom integrišu u odeljenju. Ako nivo njihovog znanja nemačkog nije dovoljan oni primaju podršku:

  • Kursevi nemačkog jezika kao drugog jezika u trajanju od najviše 11 sati nedeljno, najviše 2 godine (mora biti najmanje 8 prijavljenih učenika. Moguće je da se kombinuju učenici različitog uzrasta ili čak i učenici različitih škola).
  • Paralelni časovi nemačkog kao dodatak redovnim časovima jezika kako bi se unapredilo znanje jezika (mora biti najmanje 8 prijavljenih učenika. Moguće je da se kombinuju učenici različitog uzrasta ili čak i učenici različitih škola).
  • Učenici kojima treba posebna podrška nakon završetka druge godine škole u Austriji mogu da pohađaju poseban kurs za podršku na nemačkom.

KAKO

Pitajte školu da li nude dodatne kurseve nemačkog. Ako to nije slučaj, možete da se raspitate u obližnjim obrazovnim ustanovama.