Spisak onlajn resursa u vezi sa obrazovanjem

Obrazovni sistem u Austriji

ŠTA

Opis obrazovnog sistema u Austriji

GDE

(na engleskom i nemačkom) www.bildungssystem.at

Stipendium.at

ŠTA

Informacije o grantovima i subvencijama za studente

GDE

(na nemačkom) www.stipendium.at/

FH vodič – Portal univerziteta primenjenih nauka u Austriji

ŠTA

Spisak univerziteta primenjenih nauka u Austriji

GDE

(na engleskom i nemačkom) www.fachhochschulen.ac.at

Berufsbildendeschulen

ŠTA

Informacije o obrazovnom sistemu s fokusom na škole za stručno osposobljavanje

GDE

(na nemačkom) www.abc.berufsbildendeschulen.at/

Studiranje u Austriji – Pronađite svoj program

ŠTA

Portal s informacijama o različitim mogućnostima za više obrazovanje u Austriji.

GDE

(na engleskom i nemačkom) www.studienwahl.at/Content.Node/homepage.en.php

Studiversum

ŠTA

Portal s informacijama o različitim mogućnostima za više obrazovanje u Austriji.

GDE

(na nemačkom) www.studiversum.at

(na nemačkom) www.studium.at

Obrazovanje odraslih

ŠTA

Portal o obrazovanju odraslih koji vodi Ministarstvo obrazovanja

GDE

(na nemačkom) erwachsenenbildung.at/

Osnovno obrazovanje

ŠTA

Portal za pronalaženja programa za opismenjavanje za osobe kojima nemački nije maternji jezik

GDE

(na nemačkom) www.basisbildung-alphabetisierung.at/fuer-kurssuchende/kursangebote-in-oesterreich/

Inicijativa za obrazovanje odraslih

ŠTA

Veb stranica za odrasle koji bi želeli da dobiju školsku diplomu.

GDE

(na nemačkom) www.initiative-erwachsenenbildung.at

Austrijski fond za integraciju

ŠTA

Austrijski fond za integraciju nudi savetovanje o priznavanju vaše diplome i kvalifikacija.

GDE

(na arapskom, engleskom, farsi i nemačkom) www.integrationsfonds.at/en/home/.

(na arapskom, bosanskom, engleskom, farsi, nemačkom i turskom) www.berufsanerkennung.at/en/

Prevoz do škole

ŠTA

Informacije o podršci za prevoz do škole u različitim federalnim državama

GDE

(na nemačkom) www.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/lehre/Freifahrt___Fahrtenbeihilfe.html

Berza poslova za stažiranje

ŠTA

Ako želite da stažirate morate prvo da pronađete poziciju. Berza poslova za stažiranje će vam pomoći.

GDE

(na nemačkom)www.berufslexikon.at/index.php?from=/le_start.php

(na nemačkom) www.ams.at/lehrstellen/

Obrazovna karijera

ŠTA

Ministarstvo obrazovanja je objavilo brošuru o austrijskom obrazovnom sistemu od predškolskog obrazovanja do obrazovanja koje sledi nakon obaveznog. Možete je preuzeti na različitim jezicima (arapskom, bosanskom, hrvatskom, engleskom, ruskom, srpskom i turskom)

GDE

(na nemačkom) www.bmb.gv.at/schulen/bw/ueberblick/bildungswege.html

Schule mehrsprachig

ŠTA

Veb stranica Ministarstva obrazovanja koja nudi informacije o deci u višejezičnoj sredini. Možete naći materijale koji mogu pomoći vašoj deci da unaprede maternji jezik ili možete naći jezičku podršku kako bi unapredili nemački jezik.

GDE

(na nemačkom) www.schule-mehrsprachig.at