Spisak usluga i projekata podrške u vezi sa obrazovanjem

Inspire – Asocijacija za obrazovanje i menadžment

ŠTA

Organizacija koja nudi savetovanje u vezi sa postupkom priznavanja i nostrifikacije stranih sertifikata.

GDE

(na engleskom i nemačkom) www.inspire-thinking.at

Marienplatz 1

8020 Grac

Email: office@inspire-thinking.at

Savetovanje o obrazovanju u Beču

ŠTA

Platforma različitih institucija koje nude savetovanje u oblasti obrazovanja.

GDE

Postoje savetodavni centri u celoj Austriji (na bosanskom, engleskom, nemačkom, ruskom i turskom): www.bildungsberatung-Vienna.at

Savetovani centar za migrante

ŠTA

Besplatno savetovanje migranata koji bi želeli da im se kvalifikacije priznaju u Austriji.

GDE

Tačke kontakta u Austriji (na arapskom, bosanskom, engleskom, farsi, nemačkom i turskom) www.berufsanerkennung.at/en/advice/

BFI (Institut za promociju karijera)

ŠTA

Obrazovna institucija za radnike u Austriji. Oni nude programe obuke za stručno osposobljavanje radnika ili nezaposlenih lica. Ovi centri postoje u svim federalnim državama.

GDE

(na engleskom i nemačkom) www.bfi.at

Waff

ŠTA

Podrška za politike berze poslova za radnu integraciju migranata

GDE

(na bosanskom, hrvatskom, engleskom, nemačkom, srpskom i turskom) www.waff.at/

Nordbahnstraße 36

1020 Beč

Email: waff@waff.at